ESILEHT
   MAAGAASI MÜÜK
   Taristuga liitumine
   Lepingute tingimused
   Lisateenused
   Teated
   NÄITUDE TEATAMINE
   MAAGAASI TUGEVUSED
   KONTAKTID


 


Vastavalt Maagaasiseadusele §9 on Konkurentsiamet 14.09.2012 kooskõlastanud IHASTEGAAS´i kodutarbija maagaasi müügilepingu tüüptingimused. Tüüptingimustele vastava kütteväärtuse aluseks on maagaasi kvaliteeditunnistus.

Vastavalt Maagaasiseadusele §231 on Konkurentsiamet 14.09.2012 kooskõlastanud IHASTEGAAS´i võrguteenuse osutamise tüüptingimused. Tüüptingimuste valemi muutujad augustis 2018- R=1,03325 ja T=17 °C.

Maagaasi koguse korrigeerimise koefitsent augustis 2018 - 1,030 ja hinna korrigeerimise koefitsent - 1,027.


Maagaasivõrguga liitumistasu arvestamise metoodika                  Maagaasi tootekirjeldus


IHASTEGAAS´iga sõlmitud maagaasi ostu-müügi lepingus on kokku lepitud maagaasi mõõdiku näitude teatamise kord.

Ootame maagaasi näite üks kord kuus tarbimiskuule järgneva kuu kolme esimese päeva jooksul. Kui maagaasi näit jääb 3. kuupäevaks edastamata, prognoosib IHASTEGAAS tarbitud maagaasi koguse möödunud kuude tarbimise järgi. Maagaasi näidud palume sisestada IHASTEGAAS´i kodulehel menüüpunktis näitude teatamine.

Kui klient ei teata maagaasi näitu juba kolmandat kuud järjest, siis oleme sunnitud näidu võtma tarbimise aadressil kohapeal. Näidu võtmine kliendi juures on tasuline ja maksab 90 eurot.