ESILEHT
   MAAGAASI MÜÜK
   Taristuga liitumine
   Lepingute tingimused
   Lisateenused
   Teated
   NÄITUDE TEATAMINE
   MAAGAASI TUGEVUSED
   KONTAKTID


 


Veebruarikuus 2012 tarbitud maagaasi tegelik kütteväärtus on 33,69 MJ/m3. Vastavalt maagaasi müügi ja võrguteenuse osutamise tüüptingimustele korrigeeritakse maagaasi hinda vastavalt tegelikule kütteväärtusele nendel klientidel, kelle mõõdikul puudub korrektor. Korrigeeritud hind on 0,3961 eurot/m3. 02.03.2012

Head kliendid! Alates 1. maist 2012 on IHASTEGAAS´i poolt eratarbijatele müüdava maagaasi hind 0,3939 €/m3. Müügihind muutub seoses maagaasi sisseostuhindade kallinemisega. 30.03.2012

Märtsis 2012 tarbitud maagaasi tegelik kütteväärtus on 33,68 MJ/m3. Vastavalt maagaasi müügi ja võrguteenuse osutamise tüüptingimustele korrigeeritakse maagaasi hinda vastavalt tegelikule kütteväärtusele nendel klientidel, kelle mõõdikul puudub korrektor. Korrigeeritud hind on 0,3960 eurot/m3. 02.04.2012

Aprillis 2012 tarbitud maagaasi tegelik kütteväärtus on 33,64 MJ/m3. Vastavalt maagaasi müügi ja võrguteenuse osutamise tüüptingimustele korrigeeritakse maagaasi hinda vastavalt tegelikule kütteväärtusele nendel klientidel, kelle mõõdikutel puudub korrektor. Korrigeeritud hind on 0,3955 €/m3. 02.05.2012

Mais 2012 tarbitud maagaasi tegelik kütteväärtus on 33,66 MJ/m3. Vastavalt maagaasi müügi tüüptingimustele korrigeeritakse maagaasi hinda vastavalt tegelikule kütteväärtusele klientidel, kelle maagaasi mõõdikutel puudub korrektor. Maikuu korrigeeritud hind on 0,4245 €/m3. 04.06.2012

Juunis 2012 tarbitud maagaasi tegelik kütteväärtus on 33,53 MJ/m3. Vastavalt maagaasi müügi tüüptingimustele korrigeeritakse maagaasi hinda vastavalt tegelikule kütteväärtusele klientidel, kelle maagaasi mõõdikutel puudub korrektor. Juunikuu korrigeeritud hind on 0,4228 €/m3. 02.07.2012

Juulis 2012 tarbitud maagaasi tegelik kütteväärtus on 33,61 MJ/m3. Maagaasi müügi tüüptingimustest lähtuvalt korrigeeritakse maagaasi hinda vastavalt tegelikule kütteväärtusele klientidel, kelle maagaasi mõõdikutel puudub koguse korrigeerimise võimalus. Juulikuu korrigeeritud hind on 0,4238 €/m3. 03.08.0212

Head kliendid! Alates 1. detsembrist 2012 on IHASTEGAAS´i poolt eratarbijatele müüdava maagaasi hind 0,4171 €/m3. Müügihind muutub seoses maagaasi sisseostuhindade kallinemisega. 31.08.2012

Augustis 2012 tarbitud maagaasi tegelik kütteväärtus on 33,78 MJ/m3. Maagaasi müügi tüüptingimustest lähtuvalt korrigeeritakse maagaasi hinda vastavalt tegelikule kütteväärtusele nendel klientidel, kelle maagaasi mõõdikutel puudub koguse korrigeerimise võimalus. Augustikuu korrigeeritud hind on 0,4260 €/m3. 03.09.2012

Alates 1. oktoobrist 2012 hakkavad kehtima IHASTEGAAS`i uued maagaasi müügi ja võrguteenuse tüüptingimused, mis on kinnitatud Konkurentsiameti otsusega nr 7.1-12/12-0148-017 14. septembril 2012. aastal. 21.09.2012