Energiakandjate võrdlus

Energiakandjate kütteväärtused ja arvestuslik energiaühiku maksumus

 Kütteväärtus Tarbija hind €/kWh  Põletamise kasutegur Lõpphind tarbijale €/kWh
  Maagaas 10,19 kWh/m3 0,40 €/m3 0,0408 95-97% 0,039
  Propaan 12,7 kWh/kg 1,39 €/kg 0,109 95-97% 0,113
  Kütteõli 9,94 kWh/l 0,97 €/l 0,097 90-95% 0,103
  Halupuu 1000 kWh/m3 45 €/m3 0,045 70-80% 0,056
  Pellet 4,8 kWh/kg 0,18 €/kg 0,038 85-90% 0,042
  Puitbrikett 4,6 kWh/kg 0,18 €/kg 0,039 80% 0,043
  Elekter 0,1 €/kWh 0,125 0,125