Kulud elamu kütmiseks

Aastane küttekulu koos sooja vee tarbimisega 150-200 melamu näitel

Kogus Ühik Hind € Kulu aastas €
  Maagaas 2 500 m3 0,40 1 000
  Vedelgaas 2 000 kg 1,39 2 780
  Kütteõli 2,6 t 970 2 522
  Halupuu 32 m3 45 1 440
  Pellet 5,3 t 180 954
  Puidubrikett 5,5 t 180 990
  Elekter 25 500 kWh 0,125 3 187