Meelespea

Näidute teatamise periood on kolm päeva – tarbimisele järgneva kuu esimesest kuni kolmanda kuupäevani kaasa arvatud. Maagaasi näitu palume teatada igakuiselt. Ootame andmeid ka siis, kui tarbimine mõnes kuus puudub. Sellisel juhul palume näidata nulltarbimist, sisestades lõppnäiduks tarbimiskuu algnäidu. Kui maagaasi näit jääb 3. kuupäevaks sisestamata, prognoosime tarbitud maagaasi koguse möödunud kuude tarbimise järgi.

Palume meile edastada numbrid, mis asuvad mõõdikul enne koma ning näidu sisestamisel kirjutage numbrid ilma tühikuteta. IHASTEGAAS ei koosta vigaselt esitatud näidu põhjal kunagi arvet, sest see võib osutuda ebakorrektseks. Juhul, kui saadetud maagaasi näidus on viga, prognoosime tarbitud maagaasi koguse kliendi möödunud kuude tarbimise järgi.