Lepingute tingimused

Vastavalt Maagaasiseadusele §9 on Konkurentsiamet kooskõlastanud IHASTEGAAS´i kodutarbija maagaasi müügilepingu tüüptingimused. Vastavalt Maagaasiseadusele §231 on Konkurentsiamet kooskõlastanud IHASTEGAAS´i võrguteenuse osutamise tüüptingimused.

Maagaasivõrguga liitumistasu arvestamise metoodika                  Maagaasi tootekirjeldus

IHASTEGAAS´iga sõlmitud maagaasi lepingus on kokku lepitud näitude teatamise kord. Ootame maagaasi näite üks kord kuus tarbimiskuule järgneva kuu kolme esimese päeva jooksul. Kui maagaasi näit jääb 3. kuupäevaks edastamata, prognoosib IHASTEGAAS tarbitud maagaasi koguse möödunud kuude tarbimise järgi. Maagaasi näidud palume sisestada IHASTEGAAS´i kodulehel menüüpunktis näitude teatamine.

Kui klient ei teata maagaasi näitu juba kolmandat kuud järjest, siis oleme sunnitud näidu võtma tarbimise aadressil kohapeal. Näidu võtmine kliendi juures on tasuline ja maksab 90 eurot.