Lepingute tingimused

Vastavalt Maagaasiseadusele §9 on Konkurentsiamet kooskõlastanud IHASTEGAAS´i kodutarbija maagaasi müügilepingu tüüptingimused. Vastavalt Maagaasiseadusele §231 on Konkurentsiamet kooskõlastanud IHASTEGAAS´i võrguteenuse osutamise tüüptingimused.

Maagaasivõrguga liitumistasu arvestamise metoodika                  Maagaasi tootekirjeldus

IHASTEGAAS´iga sõlmitud maagaasi lepingus on kokku lepitud näitude teatamise kord. IHASTEGAAS võtab kauglugemise rakenduse teel maagaasi näite üks kord kuus tarbimiskuule järgneva kuu kolme esimese päeva jooksul. Kui maagaasi näidud ei ole kauglugemise rakenduse teel  kättesaadavad tarbimiskuule järgneva kuu 5. kuupäevaks, prognoosib IHASTEGAAS tarbitud maagaasi koguse möödunud kuude tarbimise järgi.