Lisateenused

 Tarbimislepinguga seotud teenused km-ta km-ga
Maagaasi tarne peatamine ja avamine 75.00 90.00
Mõõdiku vahetamine, lisandub mõõdiku maksumus 75.00 90.00
Väljakutse tarbimiskohale, 1 tund 50.00 60.00
Maagaasi müügikokkuleppe lõpetamine enne tähtaega 50.00 60.00
Tööd tehnilise dokumentatsiooniga
Projekti kooskõlastamine 50.00 60.00
Tehniliste tingimuste väljastamine 50.00 60.00
Geodeetilise alusplaani väljastamine või kooskõlastamine 50.00 60.00
Väljakutsed Ihastegaasi müügipiirkonnas
Väljakutse töödele taristu kaitsevööndis, 1 tund 75.00 90.00