Lisateenused

 Tarbimislepinguga seotud tööd km-ta km-ga
Maagaasi tarne peatamine ja avamine 90.00 109.80
Mõõdiku vahetamine 140.00 170.80
Väljasõit tarbimiskohale 75.00 91.50
Tarbimisvõimsuse muutmise tasu, 1 kW 90.00 109.80
Maagaasi müügikokkuleppe lõpetamine enne tähtaega 75.00 91.50
Tööd tehnilise dokumentatsiooniga
Projekti kooskõlastamine 70.00 85.40
Tehniliste tingimuste väljastamine 70.00 85.40
Geodeetilise alusplaani väljastamine või kooskõlastamine 70.00 85.40
Väljakutsed Ihastegaasi müügipiirkonnas
Väljasõit töödele maagaasi taristu kaitsevööndi piirkonnas 195.00 237.90