Lisateenused

 Tarbimislepinguga seotud teenused km-ta km-ga
Tähtajaks esitamata näitude võtmine kliendi juures 75.00 90.00
Maagaasi tarne peatamine ja avamine 75.00 90.00
Mõõdiku vahetamine kliendi soovil, lisandub rikutud mõõdiku maksumus 75.00 90.00
Väljakutse tarbimiskohale, 1 tund 25.00 30.00
Väljastatud arve muutmine ja/või kordusarve vormistamine kliendi soovil 16.67 20.00
Maagaasi müügikokkuleppe lõpetamine enne tähtaega 47.50 57.00
Tööd tehnilise dokumentatsiooniga
Projekti kooskõlastamine 50.00 60.00
Tehniliste tingimuste väljastamine 50.00 60.00
Geodeetilise alusplaani väljastamine või kooskõlastamine 50.00 60.00
Väljakutsed IHASTEGAASi müügipiirkonnas
Väljakutse töödele torustike kaitsevööndis, 1 tund 50.00 60.00
Väljakutse töödele torustike kaitsevööndis väljaspool tööaega, 1 tund 75.00 90.00