Teated

  • Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 30. märtsist 2022 on alates 1. juunist 2022 IHASTEGAASi võrguteenuse hind 0,1656 eur/m3. Avaldatud 31.03.2022
  • Maagaasi maksimaalne müügihind eratarbijatele perioodil oktoober kuni detsember 2022 on 4,990 eur/m3. Avaldatud 01.09.2022
  • Maagaasi maksimaalne müügihind eratarbijatele perioodil jaanuar kuni märts 2022 on 1,977 eur/m3. Avaldatud 30.11.2021
  • Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 31. detsembrist 2020 on alates 1. märtsist 2021 IHASTEGAASi võrguteenuse hind 0,1390 eur/m3. Avaldatud 01.01.2021
  • Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 21. oktoobrist 2019 on alates 1. jaanuarist 2020 IHASTEGAASi võrguteenuse hind 0,1328 eur/m3. Avaldatud 31.10.2019
  • Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 26. septembrist 2018 on alates 1. jaanuarist 2019 IHASTEGAASi võrguteenuse hind 0,1180 eur/m3. Avaldatud 27.09.2018
  • Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 29. märtsist 2018 on alates 1. juulist 2018 IHASTEGAASi võrguteenuse hind 0,1151 eur/m3. Avaldatud 30.03.2018