Teated

  • Alates 01.05.2023 kehtib strateegilise gaasivaru makse, mille määraks on 0,40 eurot/mWh
  • Vastavalt Konkurentsiameti otsusele on alates 6. juunist 2023 Ihastegaasi võrguteenuse hind klientidele 0,18012 eur/m3. Avaldatud 06.04.2021
  • Maagaasi maksimaalne müügihind eratarbijatele alates 1. aprillist 2023 on 0,744 eur/m3. Avaldatud 01.03.2023
  • Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 8. novembrist 2022 on alates 8. jaanuarist 2023 Ihastegaasi võrguteenuse hind klientidele 0,1734 eur/m3. Avaldatud 08.11.2022
  • Maagaasi maksimaalne müügihind eratarbijatele perioodil jaanuar-märts 2023 on 3,90 eur/m3. Avaldatud 08.11.2022
  • Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 30. märtsist 2022 on alates 1. juunist 2022 Ihastegaasi võrguteenuse hind klientidele 0,1801 eur/m3. Avaldatud 31.03.2022